Microzone


Microzone tretman je 20-minutni tretman za klijenta u žurbi.
U ponudi za riješavanje problema na pojedinim zonama, kao što su izbijanja, začepljenja, kao odgovor na potrebu za eksfolijacijom ili rješenje problema dehidracije.
Usredotočen na najnužnije i na rezultate u najkraćem vremenu.